HOMEPEDIA

 Lembaran papan yang terbuat dari bahan serat semen. Biasanya digunakan pada ceiling (plafon) atau panel eksterior. 

Garis batas yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan ke arah GSJ (Garis Sempadan Jalan) yang ditetapkan dalam rencana kota. 

Garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.